Privacybeleid

  1. Wie zijn wij?

  AG REAL ESTATE NV/SA is een Belgische onderneming waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Kunstlaan 58, 1000 Brussel (hierna “AG REAL ESTATE”).

  De websites van ons bedrijf www.agrealestate.eu  en www.agresidential.be, de websites over onze shoppingcenters www.westlandshopping.be, www.city2.be, www.niniashoppingcenter.be, www.gentzuid.be, www.anspach-brussels.be, www.galeries-st-lambert.be, www.thewshopping.be, www.themint.be, www.click2shopbrussels.be en onze vele projectgebonden websites (www.scholenvanmorgen.be, , www.canalwharf.be, www.cavell-court.be, www.vivid-leuven.be e.a.) en onze apps worden beheerd door AG REAL ESTATE, en, desgevallend door externe onderaannemers, onder de verantwoordelijkheid van AG REAL ESTATE.

  Wanneer we in dit Privacybeleid verwijzen naar “wij” of “ons”, verwijzen we naar AG REAL ESTATE en om het even welke van haar verbonden vennootschappen. Wanneer we verwijzen naar “u” of “uw”, verwijzen we naar elke gebruiker van om het even welke website, app of dienst van AG REAL ESTATE.

  U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”) bereiken met de post op DPO AG REAL ESTATE, Kunstlaan 58, 1000 Brussel, België of per e-mail op dpo@agrealestate.eu.


  2. Inleiding en algemene voorwaarden

  Bij AG REAL ESTATE verbinden we ons ertoe uw privacy te beschermen en respecteren.

  Dit Pricacybeleid heeft betrekking op ons gebruik van alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen:

  • via de volgende online diensten:
   • elke website van AG REAL ESTATE die een koppeling naar dit Privacybeleid bevat;
   • sociale media of officiële inhoud van AG REAL ESTATE op andere websites;
   • onze toepassingen voor mobiele apparaten (“apps”);
  • Via Bluetooth, wifi of elke andere soortgelijke technologie die in onze shoppingcenters met uw (mobiele) apparaat kan communiceren met inbegrip van het identificeren van zijn locatie. Hiertoe behoort het verzamelen van unieke online identificatoren zoals IP-adressen en MAC-adressen. Dit zijn nummers die eindapparatuur op unieke wijze kunnen identificeren zoals een specifieke computer, handset, tablet of ander netwerkapparaat op het internet.
  • als u door onze bewakingscamera’s in en rond onze gebouwen wordt gefilmd. Deze beelden worden enkel opgeslagen met het oog op het waarborgen van de veiligheid van goederen en personen en om misbruik, fraude en andere inbreuken waarvan onze bezoekers en wijzelf het slachtoffer zouden kunnen worden, te voorkomen (hun aanwezigheid wordt aangeduid met pictogrammen die onze contactgegevens vermelden).
  • als de nummerplaat van uw wagen gefilmd wordt door onze camera’s met automatische nummerplaatherkenning in een heel beperkt aantal bureelgebouwen met het doel de toegangen tot de parkeerplaatsen van deze gebouwen te beheren (hun aanwezigheid wordt aangeduid met pictogrammen die onze contactgegevens vermelden).

  Dit Privacybeleid heeft ook betrekking op ons gebruik van alle persoonsgegevens die u ons bezorgt per telefoon, sms, e-mail, in brieven of andere correspondentie, persoonlijk of via kopieën van uw persoonsgegevens verkregen via uw identiteitskaart of verblijfsvergunning (maar exclusief uw rijksregisternummer) om documenten voor de huur of aankoop van vastgoed voor te bereiden en bij uw bestellingen op de marketplace click2shopbrussels.be

  Soms moeten wij informatie over u verzamelen om u een volwaardige dienstverlening te kunnen bieden.

  Dit Privacybeleid legt het volgende uit:

  • welke informatie AG REAL ESTATE over u mag verzamelen;
  • hoe AG REAL ESTATE de informatie die we over u verzamelen zal gebruiken;
  • wanneer AG REAL ESTATE uw gegevens mag gebruiken om contact met u op te nemen;
  • of AG REAL ESTATE uw gegevens aan anderen mag verstrekken;
  • uw keuzes betreffende de persoonsgegevens die u ons verstrekt;
  • het gebruik van cookies op websites van AG REAL ESTATE en hoe u cookies kunt weigeren.

  AG REAL ESTATE verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen. Wanneer u dergelijke informatie verstrekt, zijn wij wettelijk verplicht uw informatie te gebruiken overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Algemene verordening gegevensbescherming” genoemd). Opgelet, geen enkele website kan volledig veilig zijn. Als u bezorgd bent dat de veiligheid van een van uw accounts bij AG REAL ESTATE aangetast is, bv. dat iemand uw wachtwoord kan hebben ontdekt, gelieve onmiddellijk contact met ons op te nemen.

  Websites van AG REAL ESTATE kunnen hyperlinks bevatten naar websites die eigendom zijn van en worden beheerd door derden. Deze websites van derden hebben hun eigen privacybeleid en zullen waarschijnlijk ook cookies gebruiken. Wij moedigen u dus aan hun privacybeleid te raadplegen. Hun beleid regelt het gebruik van de persoonsgegevens die u er ingeeft of die door cookies kunnen zijn verzameld wanneer u deze websites bezoekt. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de privacypraktijken van websites van derden en u gebruikt deze websites op eigen risico.


  3. Welke informatie verzamelt AG REAL ESTATE?

  Wanneer u zich toegang verschaft tot of inschrijft voor een dienst van AG REAL ESTATE, bijvoorbeeld apps, nieuwsbrieven, marketplace, chats met onze socialemedia-accounts, berichtenfora, internet- en mobiele meldingen, telefoontjes of sms’en van AG REAL ESTATE kunnen wij persoonsgegevens over u ontvangen.

  Deze kunnen bestaan uit persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoon- of gsm-nummer, geslacht of geboortedatum, de nummerplaat van uw wagen, persoonlijke interesses (bv. welke nieuwsbrieven u hebt gelezen), beelden alsook algemene (geaggregeerde, niet-persoonlijke) informatie die wij verzamelen over de manier waarop bezoekers de online diensten van AG REAL ESTATE gebruiken en de winkel waar u koopt, de aankoopdatum, de gekochte producten, het bedrag per product, het totale aankoopbedrag en het afleveradres (bij u bestellingen op de marketplace click2shopbrussels.be)

  Als u de ouder of voogd bent van een kind dat jonger is dan (16), kunnen wij beperkte persoonsgegevens over u verzamelen zodat u toestemming kunt geven opdat het kind toegang krijgt tot sommige diensten van AG REAL ESTATE. Wij kunnen uw contactgegevens gebruiken om met u te communiceren over de account van het kind of de diensten die het gebruikt.

  Opgelet: soms vragen wij u bijkomende persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van koopovereenkomsten voor vastgoed. Wanneer we dit doen, zullen wij verdere informatie verstrekken over waarom we uw gegevens verzamelen en waarvoor we ze zullen gebruiken.

  Voor sommige van onze diensten kunt u intekenen via diensten van derden, zoals Facebook. Indien u ervoor kiest in te tekenen via een app van derden, krijgt u een dialoogvenster te zien dat uw toestemming vraagt om AG REAL ESTATE toegang te verschaffen tot uw persoonsgegevens (bv. uw volledige naam, geboortedatum, e-mailadres en alle andere informatie die u publiek toegankelijk kunt hebben gemaakt voor een dienst van een derde, zoals Facebook). Opgelet: alle gegevens die u hebt gekozen te gebruiken en die de dienst in kwestie niet nodig heeft, worden niet door AG REAL ESTATE bijgehouden.

  Voor meer informatie zie artikel 15 van dit beleid, inzake het recht van AG REAL ESTATE om cookies en soortgelijke technologieën te gebruiken, en artikel 17 inzake de gegevens die AG REAL ESTATE verzamelt wanneer u apps van AG REAL ESTATE gebruikt.


  4. Voor welke doeleinden gebruikt AG REAL ESTATE de gegevens die het over u verzamelt?

  AG REAL ESTATE zal uw persoonsgegevens gebruiken voor een aantal doeleinden, waaronder:

  • om u onze diensten te verstrekken, met inbegrip van de voorbereiding van huur- of koopovereenkomsten voor vastgoed;
  • om u informatie over onze diensten te verschaffen;
  • om uw verzoeken en vragen te behandelen;
  • om u de meest gebruikersvriendelijke online navigatie-ervaring te bezorgen;
  • voor “doeleinden inzake dienstverlening”, wat betekent dat AG REAL ESTATE contact met u mag opnemen om redenen die betrekking hebben op de dienst of online inhoud waarvoor u hebt ingetekend;
  • wij kunnen u ook relevante reclame tonen, zoals vermeld in artikel 7;
  • om contact met u op te nemen in verband met een indiening van uwentwege;
  • om sollicitaties te verwerken;
  • om IP-adressen en apparaatidentificatoren te gebruiken om de locatie van gebruikers te identificeren, storend gebruik te blokkeren en het aantal bezoeken aan onze websites en shoppingcenters vast te stellen;
  • voor analyse- en onderzoeksdoeleinden zodat wij de diensten die AG REAL ESTATE aanbiedt, kunnen verbeteren;
  • wij gebruiken en verstrekken ook geaggregeerde informatie (zodat geen individuen worden of kunnen worden geïdentificeerd) voor marketing- en strategische ontwikkelingsdoeleinden (bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een shoppingcenter en de warmtekaart van de richting die de menigte bezoekers in een shoppingcenter volgt) ;
  • met het oog op het waarborgen van de veiligheid van goederen en personen en om misbruik, fraude en andere inbreuken waarvan onze bezoekers en wijzelf het slachtoffer zouden kunnen worden, te voorkomen

  Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verzamelen, gebruiken of delen voor de hierboven uiteengezette doeleinden als wij ervan overtuigd zijn dat:

  • ons gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om een contract uit te voeren of stappen te zetten om een contract met u aan te gaan (bijv. huurcontracten, koopcontracten voor appartementen)
  • ons gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen te behartigen die wij als bedrijf hebben om producten en diensten aan onze klanten te leveren, om ons eigendom te beschermen en om de veiligheid in de gebouwen te garanderen, op voorwaarde dat dit ten allen tijde op een manier wordt uitgevoerd die evenredig is en uw privacyrechten respecteert (bijv. bewakingscamera’s, heatmap van de richting die de menigte bezoekers in een winkelcentrum volgt, bestellingen op de marketplace click2shopbrussels.be)
  • ons gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een relevante wettelijke verplichting die wij hebben (bijv. bedrijfsdocumenten bewaren, voldoen aan verzoeken van overheidsinstanties, voldoen aan de antiwitwas regelgeving)
  • u ons uw toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te gebruiken (bijv. toestemming voor direct marketing of het activeren on onze apps).

  Wanneer AG REAL ESTATE voorstelt uw persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden die hierboven niet vermeld staan, brengen wij u daarvan vooraf op de hoogte. Zie artikel 18 hieronder voor details.


  5. Uw Account bij AG REAL ESTATE

  Indien u zich hebt geregistreerd voor een account bij AG REAL ESTATE op een van onze websites of via een app of de marketplace, zal dit u niet automatisch toelaten in te loggen op andere websites en apps van AG REAL ESTATE. Deze diensten kunnen namelijk worden beheerd door AG REAL ESTATE of een afzonderlijke onderaannemer naar keuze van AG REAL ESTATE.

  Uw AG REAL ESTATE-accounts blijven altijd gedekt door het beleid van deze website. Opgelet: er kunnen bijkomende beleidslijnen van toepassing zijn indien uw AG REAL ESTATE-account aan een andere account is gekoppeld.


  6. Wanneer neemt AG REAL ESTATE contact met u op?

  AG REAL ESTATE kan contact met u opnemen:

  • in verband met een contractuele relatie die u met AG REAL ESTATE bent aangegaan;
  • in verband met om het even welke dienst, activiteit of online-inhoud waarvoor u hebt ingetekend voor uzelf of voor uw kind dat jonger is van 16 opdat AG REAL ESTATE de diensten kan verlenen, bv. om uw e-mail te controleren wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief van AG REAL ESTATE, of om u te helpen uw wachtwoord te resetten voor uw accounts op onze websites of apps;
  • in verband met briefwisseling die we van u ontvangen of eventuele opmerkingen of klachten die u hebt geuit op producten of diensten van AG REAL ESTATE;
  • in verband met een sollicitatie;
  • in verband met onze wettelijke rechten en plichten;
  • in verband met eventuele gepersonaliseerde diensten waarvan u gebruik maakt;
  • in verband met een bijdrage die u hebt ingediend bij AG REAL ESTATE, bv. op de berichtenfora van AG REAL ESTATE of via sms of voicemail;
  • om u uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes over diensten van AG REAL ESTATE (deelname is altijd vrijwillig);
  • om u op de hoogte te brengen van materiële wijzigingen in de beleidslijnen en praktijken van AG REAL ESTATE; en
  • voor marketingdoeleinden, zoals beschreven in artikel 7.

  Wij zullen nooit contact met u opnemen om het wachtwoord van uw AG REAL ESTATE-account of andere logingegevens te vragen. Indien u e-mails of telefoontjes krijgt van personen die deze gegevens vragen en van AG REAL ESTATE beweren te zijn, breng dan onmiddellijk onze DPO op de hoogte.


  7. Zal er contact met u worden opgenomen voor marketingdoeleinden?

  AG REAL ESTATE stuurt u alleen marketingmails of neemt alleen contact met u op via AG REAL ESTATE-platformen wanneer u daarmee hebt ingestemd. U kunt zich steeds uitschrijven door de procedure in artikel 12 te volgen.  Wij kunnen ook af en toe contact met u opnemen om uw mening te vragen over bepaalde kwesties die verband houden met AG REAL ESTATE. AG REAL ESTATE kan de inhoud van het bericht personaliseren op basis van de informatie die u ons hebt verstrekt en uw gebruik van de platformen van AG REAL ESTATE.


  8. Zal AG REAL ESTATE mijn persoonsgegevens delen?

  AG REAL ESTATE zal uw gegevens niet aan derden verkopen of verhuren en uw gegevens niet met derden delen voor marketingdoeleinden.

  Over het algemeen zullen wij uw gegevens binnen AG REAL ESTATE gebruiken en ze alleen buiten AG REAL ESTATE delen indien u dat hebt gevraagd of daarmee heb ingestemd, uitgezonderd:

  • wanneer de verstrekking vereist of toegelaten is door de wet (bijvoorbeeld aan overheidsorganen of ordehandhavingsdiensten, inclusief ter bescherming van kinderen), door een gerechtelijk bevel of ter preventie van fraude of andere misdrijven, of
  • indien AG REAL ESTATE beroep doet op verzekeraars in het kader van een ongeval, of
  • indien AG REAL ESTATE of haar filiaal ophoudt de verwerkingsverantwoordelijke te zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens door een fusie, overname of om het even welke zeggenschapswijziging;
  • in de beperkte omstandigheden die hieronder en in artikel 9 worden beschreven.

  Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan externe dienstverleners, agenten in onderaanneming en andere verwante organisaties om voor ons taken uit te voeren of diensten aan u te verlenen (bijvoorbeeld om u mailings te sturen). Wanneer we echter gebruikmaken van externe dienstverleners, verstrekken we alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening in kwestie. Bovendien vereisen onze overeenkomsten met dergelijke externe dienstverleners dat zij uw gegevens veilig houden en niet voor hun eigen directmarketingdoeleinden gebruiken. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden om ze te gebruiken voor hun eigen directmarketingdoeleinden, tenzij u ons heeft gevraagd om dat te doen.


  9. Beledigende of ongepaste inhoud op websites van AG REAL ESTATE

  Indien u waar dan ook of op websites of socialemediapagina’s van AG REAL ESTATE inhoud post of ernaar verzendt die redelijkerwijze beledigend, ongepast of aanstootgevend kan worden geacht, of anderszins verstorend gedrag vertoont op een dienst van AG REAL ESTATE, kan AG REAL ESTATE deze inhoud verwijderen.

  Indien AG REAL ESTATE redelijkerwijze van mening is dat u (mogelijk) een inbreuk pleegt op een toepasselijke wet, bijvoorbeeld door het uiten van haatdragende taal, kan AG REAL ESTATE uw persoonsgegevens verstrekken aan relevante derden, met inbegrip van ordehandhavingsdiensten of uw internetprovider. AG REAL ESTATE zal dit alleen doen in omstandigheden waarin deze verstrekking is toegelaten volgens de toepasselijke wetten, met inbegrip van de wet op de gegevensbescherming.


  10. Wat als ik een gebruiker ben die jonger is dan 16?

  Als u 16 jaar of jonger bent, vraag dan toestemming van uw ouder/voogd alvorens persoonsgegevens aan AG REAL ESTATE te verstrekken.


  11. Hoelang zal AG REAL ESTATE mijn persoonsgegevens bewaren?

  Wij bewaren uw persoonsgegevens in onze systemen zolang dat nodig is voor de betrokken activiteit, of zolang wettelijk of contractueel bepaald is voor elk relevant contract dat u met AG REAL ESTATE heeft. Indien u uw AG REAL ESTATE-account wist, worden uw persoonsgegevens onmiddellijk gewist. Meer informatie over het wissen van uw AG REAL ESTATE-account vindt u in artikel 12 hieronder.


  12. Wat kunt u doen met de persoonsgegevens die u bij ons hebt ingediend?

  U hebt het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken en het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens; het recht om uw instemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken en het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens.

  In de context van de shoppingcenters kunt u afzien van het verzamelen van de MAC-adressen van uw mobiele apparaat door de Bluetooth- en wififuncties van uw mobiele apparaat uit te schakelen of ervan af te zien via de website van onze externe dienstverlener:

  Binnen de context van sommige websites en apps van AG REAL ESTATE oefent u deze rechten allemaal uit door uw AG REAL ESTATE-accounts te wissen. Hoe u uw accounts kunt wissen, kunt u lezen op de respectievelijke websites of apps of marketplace. Zoals hierboven uitgelegd in artikel 11, worden bij het wissen van uw AG REAL ESTATE-account alle persoonsgegevens die wij over u hebben in uw account gewist.

  U kunt in elk geval uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze DPO. Daarnaast kunt u op elk ogenblik uw communicatievoorkeuren aanpassen of afzien van communicatie door onderaan elke e-mail op “uitschrijven” te klikken, de instructies in het bericht te volgen, uw voorkeuren in uw account aan te passen of ons een e-mail te sturen.

  U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens die u rechtstreeks ingeeft bij AG REAL ESTATE kunnen naar uzelf of een derde worden verzonden op rechtstreeks verzoek van uzelf aan onze DPO.


  13. Kan ik te weten komen welke persoonsgegevens AG REAL ESTATE van mij bijhoudt?

  Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming hebt u het recht van toegang tot en het recht op verbetering van de persoonsgegevens die AG REAL ESTATE bijhoudt. Deze rechten kunt u uitoefenen door:

  • in te loggen op uw AG REAL ESTATE-account betreffende de informatie die wij over u bewaren in de context van die account;
  • rechtstreeks contact op te nemen met onze DPO, die redelijke inspanningen zal doen overeenkomstig onze wettelijke plicht, om uw persoonsgegevens in onze bestanden te verstrekken, corrigeren of wissen.

  Wij zullen ons best doen om u toegang te verschaffen tot uw persoonsgegevens waar mogelijk.


  14. Wat als ik ontevreden ben over de manier waarop AG REAL ESTATE mijn persoonsgegevens beheert?

  U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

  • Met de post: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  • Telefonisch:  +32 (0)2 274 48 00
  • Per fax: +32 (0)2 274 48 35
  • Per e-mail:   contact@apd-gba.be

  15. Cookies internetbrowser

  a. Wat is een cookie?

  Een cookie is een kleine hoeveelheid data, die vaak een unieke identificator bevat die naar de internetbrowser van uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt gestuurd (hier allemaal een “apparaat” genoemd) en wordt opgeslagen op de harde schijf van uw apparaat. Elke website kan zijn eigen cookie naar uw internetbrowser sturen als de voorkeuren van uw browser dat toelaten.

  Veel websites doen dit wanneer een gebruiker hun website bezoekt om de online verkeersstromen te volgen. Soortgelijke technologie wordt vaak gebruikt in e-mails om te begrijpen of de e-mail werd gelezen en er links werden aangeklikt. Om u volledig te informeren zal AG REAL ESTATE uw toestemming vragen om cookies te ontvangen. U kan uw cookie-instellingen echter op elk ogenblik wijzigen in uw internetbrowser (zie ons volledige Cookies-beleid voor meer informatie).

  Op websites van AG REAL ESTATE slaan cookies informatie op over uw online voorkeuren en laten ons toe onze websites op maat van uw interesses te maken.

  b. Cookies van AG REAL ESTATE en hoe u ze weigert

  Het Cookies-beleid van AG REAL ESTATE, dat volledige informatie bevat over hoe AG REAL ESTATE cookies gebruikt en uitlegt hoe u kunt controleren welke cookies via de website van AG REAL ESTATE op uw apparaat geïnstalleerd zijn, vindt u op onze website hier.

  We moeten opmerken dat u, indien u de instellingen wijzigt en bepaalde cookies blokkeert, sommige functies van de diensten van AG REAL ESTATE niet ten volle kunt benutten en we sommige functies waarvoor u eerder hebt gekozen, niet kunnen leveren.

  c. Andere informatie die wordt verzameld uit internetbrowsers

  Uw internetbrowser kan AG REAL ESTATE ook informatie verschaffen over uw apparaat, zoals een IP-adres en details over de browser die u gebruikt.

  Indien u zich zorgen maakt over de manier waarop we cookies gebruiken of uw instellingen respecteren, neemt u contact op met onze DPO.


  16. Do-Not-Track-browserinstelling (DNT)

  DNT is een functie die sommige browsers aanbieden die, wanneer deze is ingeschakeld, een signaal verzendt naar websites om hen te verzoeken uw internetgebruik niet te traceren, zoals door advertentienetwerken van derden, sociale netwerken en analysebedrijven. Onze websites beantwoorden momenteel geen DNT-verzoeken.


  17. Apps

  Wanneer u een app van AG REAL ESTATE op uw mobiele apparaat downloadt of gebruikt, kan er toegang worden verschaft tot gegevens op uw apparaat of kunnen er gegevens op uw apparaat worden opgeslagen. Dit wordt doorgaans op een soortgelijke manier gebruikt als een cookie van een internetbrowser, bijvoorbeeld om de app in staat te stellen zich u te “herinneren” of u de inhoud die u hebt gevraagd, te verschaffen.

  Uw internetbrowser of apparaat kan AG REAL ESTATE ook informatie verschaffen over uw apparaat, zoals de apparaatidentificator of het IP-adres. Apparaatidentificatoren kunnen automatisch worden verzameld, zoals de apparaat-ID, het IP-adres, het MAC-adres, het IMEI-nummer en de app-ID (een unieke identificator met betrekking tot de specifieke kopie van de app die u aan het gebruiken bent).

  Wanneer u inlogt op een app van AG REAL ESTATE kunnen uw logingegevens veilig worden opgeslagen op het apparaat dat u gebruikt, zodat u in de toekomst, als u dat wenst, toegang krijgt tot andere ‘apps’ van AG REAL ESTATE op hetzelfde apparaat zonder uw logingegevens opnieuw te moeten ingeven.

  Indien u zich zorgen maakt over de informatie waartoe AG REAL ESTATE toegang heeft op uw apparaat of die AG REAL ESTATE op uw apparaat kan opslaan, wilt u misschien alleen toegang tot inhoud van AG REAL ESTATE via een internetbrowser en de instellingen van uw internetbrowser herzien.


  18. Wijzigingen aan het Privacybeleid van AG REAL ESTATE

  Dit Privacybeleid kan nu en dan worden bijgewerkt. U kunt het dus het beste raadplegen telkens u AG REAL ESTATE persoonsgegevens verstrekt. De datum van de recentste herziening verschijnt op deze pagina. Bent u het niet eens met deze wijzigingen, gelieve dan geen websites of apps van AG REAL ESTATE meer te gebruiken om persoonsgegevens aan AG REAL ESTATE te bezorgen. U kunt uw AG REAL ESTATE-account ook op elk ogenblik wissen. Zie artikel 12 voor details. Indien wij wezenlijke veranderingen aanbrengen aan het Privacybeleid, die bijvoorbeeld invloed hebben op hoe wij uw persoonsgegevens willen gebruiken, zullen wij voor een meer zichtbare kennisgeving zorgen.


  19. Uw gegevens overdragen buiten Europa

  Als onderdeel van de diensten die wij u aanbieden via websites en apps van AG REAL ESTATE, kunnen de gegevens die u ons verstrekt naar landen buiten de Europese Unie (“EU”) worden overgedragen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren indien om het even welke van onze servers zich soms in een land buiten de EU bevindt. Deze landen hebben mogelijk niet dezelfde gegevensbeschermingswetgeving als België. Door uw persoonsgegevens in te geven, stemt u in met deze overdracht, opslag of verwerking. Indien wij uw informatie op deze wijze naar landen buiten de EU overdragen, zullen wij stappen ondernemen om te garanderen dat de gepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen opdat uw rechten op privacy zoals in dit Beleid uiteengezet, beschermd blijven.

  Indien u onze diensten gebruikt terwijl u zich buiten de EU bevindt, kan uw informatie buiten de EU worden overgedragen om u deze diensten te verlenen.


  20. Contact opnemen met AG REAL ESTATE over dit Privacybeleid

  Indien u vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid, neemt u contact op met onze DPO, waarvan de contactgegevens in artikel 1 worden vermeld.


  Version
  4.0
  Revision date
  Contactez-nous
  +32 2 226 23 00